Bieszczady – piękno przyrody dla naszych gości

WIECZORNA CHMARA

Chmara jeleni wieczorem. Bieszczady, 21 kwietnia 2021r. Podszedłem je głębokim jarem z szumiącym głośno potokiem.Kilkanaście minut wcześniej zobaczyłem na innej łące grupkę łani przemieszczające się w górę doliny, gdzie zlokalizowane były dwie łąki. Ta grupka sprowokowała mnie do udania się w kierunku tych łąk. Jelenie już przy pierwszej. Jednak ilość obecnych tam jeleni mnie zaskoczyła. Te co widziałem wcześniej w małym prześwicie miedzy drzewami była tylko częścią tej dużej chmary. Drzewa zasłoniły mi pozostałe. Stąd zaskoczenie. Obserwowałem je aż do zmroku.